top of page

Werknemers laten toetreden in je onderneming

Om je onderneming te laten groeien heb je goed personeel nodig. Maar hoge salarissen en/of bonussen zijn niet altijd meteen mogelijk. Een oplossing kan zijn om werknemers toe te laten treden tot je onderneming. Zo kan je ze aan je binden zonder dat het ten koste gaat van je kasstroom.

 

De drie meest voorkomende vormen bij een B.V. zijn het verstrekken van aandelenopties, aandelen of een bonus gekoppeld aan de waarde van aandelen. 

 

1. Aandelenopties

Een aandelenoptie geeft een werknemer het recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) aandelen te kopen in de onderneming van de werkgever. Indien de aandelen in waarde stijgen, profiteert de werknemer hiervan doordat de waarde van zijn aandelenoptie stijgt.

Het optievoordeel (verschil tussen de waarde van de aandelen en de uitoefenprijs van de optie) wordt belast bij de werknemer als loon op het moment dat de opties worden uitgeoefend of vervreemd.

2. Aandelen

Een tweede manier om werknemers mee te laten profiteren van de groei van het bedrijf is het verstrekken van aandelen. Een werknemer krijgt het recht op ‘gratis’ aandelen in de onderneming van de werkgever nadat aan bepaalde (prestatie)voorwaarden is voldaan. 

Bij de werknemer wordt de waarde van het recht op het moment dat deze onvoorwaardelijk wordt verkregen belast als loon. Eventueel kun je overwegen om het stemrecht bij een stichting - waarvan jij het bestuur vormt - te plaatsen.

3. Bonus gekoppeld aan de waarde van aandelen

Een Share Appreciation Rights (SAR) geeft een werknemer recht op een bonus waarvan de hoogte afhankelijk is van de waardestijging van de aandelen van de onderneming. Eigenlijk een soort ‘virtueel aandeel’. Er is direct noch indirect sprake van daadwerkelijk participeren in de onderneming.

Een groot voordeel is dat de kosten die gemoeid zijn met de afwikkeling in beginsel aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting voor de werkgever. Bij de werknemer zijn de voordelen uit een SAR belast als loon op het moment dat deze wordt uitgekeerd.

 

Voor alle bovenstaande mogelijkheden geldt dat de voorwaarden zorgvuldig dienen te worden geformuleerd om nadelige belastingconsequenties te voorkomen. CourtLane helpt je daar graag bij. 

Werknemers laten toetreden in je onderneming?

Onderneming in vennootschap of eenmanszaak/V.O.F.?

De meeste bedrijven starten als eenmanszaak of V.O.F. vanwege starters-voordelen en lage kosten. Naarmate de geldstromen toenemen kan er om commerciële en fiscale redenen gekozen worden voor een B.V. Of het starten van een B.V. voor jouw onderneming interessant is hangt af van de investering, bedrijfsrisico en visie. 

 

Aansprakelijkheid

Het grootste verschil tussen de eenmanszaak of V.O.F. en een B.V. zit in de aansprakelijkheid. Een B.V. is een rechtspersoon, een zelfstandig juridisch lichaam. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vermogen van de B.V. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot de waarde van de aandelen. Zij kunnen niet aangesproken worden door schuldeisers. 

De eenmanszaak of V.O.F. heeft geen rechtspersoonlijkheid, zoals de B.V. De vennoten zijn privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming en/of hoofdelijk aansprakelijk.

Fiscaal

De B.V. is over haar winst vennootschapsbelasting verschuldigd (2022: 15% over de eerste € 395.000, daarboven 25,8%). Wordt deze winst uitgekeerd aan de aandeelhouder, dan is de aandeelhouder als natuurlijk persoon 26,9% belasting verschuldigd. 

Een directeur is in dienst bij zijn B.V. en is volgens de wet verplicht een minimaal inkomen aan zichzelf uit te keren (2022: € 48.000 per jaar). Over het inkomen (salaris) wordt loonheffing ingehouden (2022: maximaal 49,5%). 

De DGA kan in de eerste jaren van de startende onderneming de Belastingdienst verzoeken deze verplichte loonbetaling te matigen. Dit kan verstandig zijn als er de eerste jaren flinke investeringen gedaan moeten worden, de DGA in deeltijd werkt of omdat het bedrijf nog niet zoveel omzet genereert.

De inkomsten die worden gegenereerd vanuit een V.O.F. of eenmanszaak zullen worden belast bij de vennoot (2022: maximaal 49,5%). Daarentegen kan de V.O.F. of eenmanszaak gebruik maken van een aantal fiscale voordelen, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-vrijstelling van 14%, zodat het effectieve belastingtarief daalt.

 

Het omslagpunt, wanneer het fiscaal interessant is om voor een B.V. te kiezen, is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Zoals onder andere je netto-inkomen behoefte, de winstcapaciteit van de onderneming, de aanwezigheid van een zakelijke auto en de behoefte aan privé financieringen.

Op zoek naar advies over wat het beste is voor jouw onderneming? Neem contact met ons op.

Onderneming in vennootschap of eenmanszaak?

Auto van de zaak of privé?

Veel ondernemers vragen het zich af: Is het voordeliger om de auto op de zaak te zetten of kan ik hem beter privé rijden? Het antwoord op deze vraag is niet zo makkelijk, omdat het afhangt van een aantal factoren:

 

  • Afschrijvingen en financieringskosten

  • Onderhouds- en verzekeringskosten

  • Motorrijtuigenbelasting

  • CO2-uitstoot van de auto

  • Leeftijd van de auto

  • Catalogusprijs en aanschafprijs

Heb je een eenmanszaak of VOF? Dan mag je doorgaans kiezen of je de auto tot het ondernemingsvermogen rekent of tot het privévermogen. Rijd je maximaal 500 kilometer per jaar privé, dan moet je de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen. Rijd je minder dan 10% van het aantal kilometers zakelijk? Dan moet je de auto verplicht tot het privévermogen rekenen. Een auto op naam van de B.V. is in beginsel altijd zakelijk.

Het voordeel van een auto van de zaak is dat de BTW te verrekenen is en de kosten ex BTW aftrekbaar zijn. Voor bepaalde auto’s is ook nog investerings- en milieu investeringsaftrek te claimen. 

 

Het nadeel van de auto van de zaak is dat een eventuele verkoopwinst belast is en er een bijtelling voor het privégebruik van de auto plaats moet vinden.

 

Wat voor jouw situatie het meest gunstig is? Neem contact met ons op.

Auto van de zaak of privé?

Gunstig je pensioen opbouwen?

Als ondernemer val je in beginsel niet in de verplichte pensioenregelingen, uitgezonderd de AOW. Voor een aanvulling op de AOW zijn er diverse manieren om pensioen op te bouwen. Een aantal zijn:

 

1. Lijfrente opbouwen via een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. De premie die je betaalt voor een lijfrente is tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar.

 

2. Binnen je onderneming (eenmanszaak of VOF) kan je een bedrag reserveren om een lijfrenteverzekering aan te kopen. De opbouw is fiscaal aftrekbaar, de uitkering belast.

3. Besluit je om te stoppen met je bedrijf, dan is het mogelijk om de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Hiermee voorkom je dat je direct moet afrekenen met de Belastingdienst. En je kunt het lijfrentekapitaal later gebruiken voor je pensioen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

 

4. Zelf vermogen opbouwen, door geld te sparen of te beleggen. Het voordeel is dat je op elk moment aan je geld kunt komen. Fiscaal is dit minder aantrekkelijk; je betaalt in beginsel ieder jaar vermogensrendementsheffing. Daarnaast staat dit vermogen niet veilig voor de bijstandstoets, mocht je hierop ooit een beroep moeten doen.

5. Hypothecaire lening aflossen. Het voordeel is dat je op deze manier ten tijde van je pensioen lagere woonlasten hebt. En een eigen huis dat (deels) afgelost is geeft een gevoel van vrijheid. Realiseer je ook dat ook de overwaarde van je huis niet veilig staat voor de bijstandstoets. En realiseer je tenslotte dat als je huis aflossen het enige is dat je voor je pensioen doet, jouw volledige pensioeninvestering in één stuk vastgoed zit. En dat is risicovol.

 

Welke manier het beste bij jou past? Samen bekijken we je situatie zowel zakelijk als privé. We maken een financiële planning voor het benodigde bedrag en hoe je dit in termijnen kan opbouwen. 

Gunstig je pensioen opbouwen?

Overdracht van vermogen naar je kinderen?

Je kunt nu al erfbelasting besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting op het eerste gezicht gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kunnen schenkingen fiscaal voordeliger uitpakken dan erven.

 

Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen van de ouders (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar de toekomstige erfgenamen. Dit topt het tarief af en maakt het mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting.

 

Je schenkt liever met een warme dan een koude hand! Emotioneel gezien is het prachtig om je kinderen van giften te kunnen laten genieten, en dat je dit zelf ook daadwerkelijk meemaakt.

 

Familiefonds

Veel ouders willen hun vermogen overdragen naar de volgende generatie, maar daarbij nog wel zelf zeggenschap houden. Een van de mogelijkheden is dan een familiefonds. Drie voordelen van een familiefonds op een rij:

1. Zeggenschap over vermogen blijft behouden over geschonken vermogen.

Als je zelf de bestuurder van de stichting bent, heb je het zeggenschap over het vermogen in het familiefonds. Je schenkt de participaties in het fonds vervolgens aan de (klein)kinderen, die daarmee het economisch eigendom van het vermogen krijgen. Zij moeten over de schenking schenkbelasting betalen. De kinderen zijn weliswaar economisch eigenaar van een deel van het vermogen, maar krijgen alleen jaarlijkse uitkeringen en de hoofdsom blijft grotendeels in stand.

 

2. Kinderen leren omgaan met vermogen.

De kinderen maken zo onder jouw begeleiding kennis met ‘de wereld van beleggen’. Daarnaast leren zij dat ze weliswaar economisch eigenaar zijn van een deel van het vermogen, maar dat ze alleen jaarlijkse uitkeringen krijgen en dat de hoofdsom grotendeels in stand blijft. Omdat het familiefonds fiscaal transparant is, moet elk meerderjarig kind namelijk de waarde van de participaties in box 3 aangeven. Bij minderjarige participatiehouders geven de ouders de waarde van de participaties aan bij hun eigen box 3-vermogen.

3. Het vermogen blijft ook na de schenking van de participaties bij elkaar.

Daardoor is de omvang groter dan bij een opsplitsing en staan er meer beleggingsmogelijkheden open. Ook kunnen de kosten voor het vermogensbeheer lager zijn dan wanneer met meerdere kleinere depots wordt gewerkt.

 

Papieren schenking
Voordeel is dat het bezit gewoon beschikbaar blijft voor het levensonderhoud. Wel zal jaarlijks rente aan de kinderen moeten worden betaald over de geschonken vordering.

 

Vermogensoverdracht gekoppeld aan een bedrijfsoverdracht
Is de vermogensoverdracht gekoppeld aan een bedrijfsoverdracht? Dan is de materie wat complexer. Het waarborgen van het voortbestaan van de onderneming is hierbij de eerste prioriteit in het advies vanuit CourtLane.

De kernvraag? Welk vermogen moet achterblijven om van te leven en hoe wordt dit vormgegeven? CourtLane is hierin graag je persoonlijke adviseur. Neem contact met ons op. 

Overdracht van vermogen naar je kinderen?
bottom of page